info@estekhrajco.com   +98 21-88540488
شرکت استخراج و فراوری مواد اولیه شیشه
ما بزرگترین تولید کننده ما سه سیلیسی برای صنایع شیشه در ایران هستیم