درباره ما

 خانه / درباره ما

ما بزرگترین تولید کننده پودر سیلیس در ایران هستیم

درصنعت شیشه ، ماسه سیلیسی 60 تا 70 درصد مواد اولیه را تشکیل میدهد . کیفیت شیشه و ظروف کریستال به فاکتورهائی نظیر توزیع دانه بندی و ترکیب شیمیائی مواد اولیه مخصوصاً سیلیس بستگی دارد بجز توزیع دانه بندی، وجود ناخالصی های مضر مانند اکسید آهن مستقیماً یکنواختی و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد با درنظر گرفتن الزام غیر قابل اجتناب کیفیت محصولات، کارخانه ما در یکی از غنی ترین مناطق معدنی ایران با ذخایر کوارتزیت فراوان بنا شده و به تولید ماسه سیلیسی مرغوب برای صنایع شیشه می پردازد

Chemical Specs.
Type A B C
SIO2%  
97±0.3 97.3±0.3 98±0.3
FE2O3% MAX
0.08 0.05 0.035
AL2O3% MAX
1.3 1.2 1.1
MgO% MAX
0.2 0.04 0.04
CaO% MAX
0.5 0.5 0.1
NA2O% MAX
0.07 0.07 0.04
K2O% MAX
0.3 0.3 0.3
TIO2% MAX
0.15 0.15 0.15
L.I.O% MAX
0.7 0.7 0.6
Physical Specs.
Type Grain Size: Micron Moisture

A.
B.
C.

+1180 +1000 710
MAX
600
MAX
500
MAX
+100 MIN -100
MAX
0% Trace 0.2% 0.7% 3% 95% 5%
5% MAX
specification may slightly vary due to the nature of the rock
Nominal Capacity :   360 000 ton / year Products
Raw Materials :   Quartzite Rock
Main Beneficiation Units :
  Crushing:
primary
    Secondary
    Tertiary
 
  Grinding :
Rod Mills
 
  Classification:
Hydrosizers
    Hydro cyclones
    Spiral Classifiers
    Scrubbers
 
  Impurities Reduction :
Magnetic Separators
    Flotation cells
 
  Drying :
Pan Filters
Plant Area :   400 000 square meters
Buildings :   15500 square meters