ما بزرگترین تولید کننده ما سه سیلیسی برای صنایع شیشه در ایران هستیم


درصنعت شیشه ، ماسه سیلیسی 60 تا 70 درصد مواد اولیه را تشکیل میدهد . کیفیت شیشه و ظروف کریستال به فاکتورهائی نظیر توزیع دانه بندی و ترکیب شیمیائی مواد اولیه مخصوصاً سیلیس بستگی دارد

بجز توزیع دانه بندی، وجود ناخالصی های مضر مانند اکسید آهن مستقیماً یکنواختی و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار می دهد

با درنظر گرفتن الزام غیر قابل اجتناب کیفیت محصولات، کارخانه ما در یکی از غنی ترین مناطق معدنی ایران با ذخایر کوارتزیت فراوان بنا شده و به تولید ماسه سیلیسی مرغوب برای صنایع شیشه می پردازد

 
 
جزئیات شرکت استخراج
دانلود فایل آکروبات جزئیات
 +تلفن : ٨٨٥٤٠٠٦٧ ٢١ ۹۸+            فکس : ٨٨٧٣٩٤٨٩ ٢١ ۹۸           info@estekhrajco.com : پست الکترونیکی